MOS MTs SA Al-Hikam Cendekia 2011

MOS MTs SA Al Hikam Cendekia tahun ajaran 2011 – 2012. yang merupakan angkatan kedua dari madrasah tersebut.