Nama Mu'allif

: KH. Muhammad Mahmud Isma'il ZM

Nama Kitab

: Nailunnashr fi Adzkaari Al- Fajr wa Ad'iyati Dzawy As-Shobr

Fan Ilmu

: Fadhoilul A'mal

Biografi Singkat

:

Kitab Nailunnashr fi Adzkaari Al- Fajr wa Ad’iyati Dzawy As-Shobr adalah kitab yang dikarang oleh KH. Muhammad Mahmud Isma’il ZM sebagai sarana pegangan santri MIQ Al-Hikam dalam mengamalkan wirid harian dan do’a-do’a harian.
Kitab ini juga cocok untuk dijadikan pegangan melakukan amaliyah-amaliyah ASWAJA, karena dilengkapi dengan surah Yasin dan Al-Waqi’ah, Ratib dan do’a-do’a harian.